Uitgraven met een zuigwagen

Zuigwagen

Bij Koot machineverhuur kunt u gebruik maken van de nieuwste techniek op het gebied van 'veilig graven' onder de slogan: "KOMT U ER NIET BIJ... DAN ZUIGEN WIJ!"

Dit stukje duits vernuft maakt het mogelijk om grondwerk in moeilijke situaties vele malen veiliger en doelmatiger uit te kunnen voeren dan met een kraan of schep.Graven in kleine hoekjes

Komt dit uw bekend voor? Een 'bos' KLIC tekeningen, maar geen ruimte om veilig te graven. Dan bied zuigen de oplossing. Met de zuigwagen.

Met de zuigwagen zuigt u stenen, aarde, water, grind, en bagger op waardoor de leidingen zichtbaar worden voordat ze aangeraakt worden.
Het risico om leidingen en kabels te beschadigen door graafwerkzaamheden in bijv. trottoirs of leidingstraten is door deze werkmethode nihil!

Graven in moeilijke hoeken

De wagen zuigt:Legen van de wagen

Indien nodig kunnen we door de ingebouwde compressor gebruik maken van perslucht gereedschap om de grond los te woelen of te breken.

Vervolgens kan alles met gemak opgezogen worden tot de container van 9m³ vol is. Vervolgens wordt de wagen in een paar minuten geleegd door de kipper-contructie.
Moeilijk leidingwerk

Specificaties

Geen probleem!  Railgrind opzuigen

"Geen klus is ons te gek!"